نام : Minoru Mineta نام کانجی : 峰田 実 نام مستعار : Grape Juice ,
            Age: 15
Birthday: October 8
Height: 108 cm (3'6")
Affiliation: Yuuei
Quirk: Pop Off
A lecherous student in class 1-A who frequently makes lewd remarks and colored jokes. Mineta possesses "Pop Off" a Quirk that grows strongly-adhesive and detachable hairballs from his head. Mineta himself is immune to their adhesive effects and able to trampoline on them as they are also extremely elastic.
(Source: Wikipedia, edited)
          
Fa En
 • «جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، ترجیحا از مرورگر Chrome استفاده کنید.»

  در صورتی که قبلا عضو بودید، ابتدا بازیابی رمزعبور بزنید.

  Google بازیابی رمز عبور
 • «جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، ترجیحا از مرورگر Chrome استفاده کنید.»

  
  Google

Please choose your language

لطفا زبان خود را انتخاب کنید

Fa En